Legea Parcurilor Nationale VS Activitati Sportive si Turistice

Meniu:

-> Listele si harta ariilor protejate din Romania
-> Extrase din LEGE
-> Legea Parcurilor Nationale
-> CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
-> CAPITOLUL II – Regimul ariilor naturale protejate
-> CAPITOLUL III – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună
-> CAPITOLUL IV – Conservarea altor bunuri ale patrimoniului natural
-> CAPITOLUL V – Organizarea şi exercitarea controlului
-> CAPITOLUL VI – Sancţiuni
-> CAPITOLUL VII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
-> ANEXE
-> Prezentare selectiva a unor PROBLEME din aceasta lege
-> Legea privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, lege nr. 189/1999, republicata in 2004

Listele si harta ariilor protejate din Romania

Arii protejate:
Lista ariilor protejate din România declarate monumente ale naturii
Lista parcurilor naționale și naturale din România
Lista rezervațiilor naturale din România

Harta Parcurilor Nationale si Naturale din Romania:

Harta parcurilor Nationale si Naturale din Romania

O harta mai detaliata (ex: cu limitele de parc) poate fi vizualizata aici: Natura2000

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.