Piatra Craiului – Padina Lancii – Braul de Mijloc – Lanturi

Data: Iulie 2013
Locatia: Piatra Craiului
Echipa: … de oameni veseli 😉
Activitate: Alpinism usurel
Traseu: Padina Lancii – Braul de Mijloc – Lanturi

Topo: Monagrafia Pietrei Craiului de Emilian Cristea

28.C. Valea Padina Lăncii – Poiana Închisă – Creasta Sudică a Pietrei Craiului

Generalitǎţi. Pornind din zona Marelui Grohotiş, acest traseu reprezintă cea mai directă cale de acces la Creasta Sudică a masivului. El se parcurge destul de rar la urcare, dar este folosit pentru coborîre de alpiniştii ce escaladează traseele din regiune. Poiana Închisă este de fapt punctul unde valea Padina Lăncii, firul principal, îşi are obîrşia. Locul, acoperit de vegetaţie şi înconjurat de pereţi puternic surplombaţi, este foarte frumos, iar prezenţa unui izvor cu debit mic a determinat în ultima vreme mulţi alpinişti să-şi organizeze bivuacul în această parte.

Grad de dificultate: 1.A. Nu sînt necesare materiale tehnice, dar recomandăm o cordelină pentru asigurarea participanţilor.

Durata pentru 3 echipieri: 2 ore. De la cabana Plaiul Foii la baza traseului: 3 ore; de la cabana Garofiţa Pietrei Craiului: o oră. Pentru intrarea pe traseu, vezi artera indice 28.

Descrierea traseului.

Din punctul de ramificaţie menţionat în artera de baza, urcăm către stînga pe firul plin cu grohotiş al văii Padina Lancii (firul principal), strecurîndu-ne iniţial pe sub peretele vîrfului Lancea, înălţat pe stînga văii.

Cîteva săritori elementare ne blochează înaintarea, obligîndu-ne să le depăşim direct sau prin ocoluri pe feţe. După circa 150 m depăşim Brîul de Mijloc, a cărui eşarfă înverzită trece din firul secundar al văii Padina Lăncii peste Muchia din Padina Lăncii, ridicată pe dreapta văii, şi continuă peste şaua formată de vîrful Lancea spre sud, coborînd la baza Peretelui Marelui Grohotiş, denumit şi Peretele Central. Fără să-şi schimbe înfăţişarea, Padina Lăncii în amonte de brîu se orientează uşor către dreapta, sfîrşind după cîteva obstacole minore cu un jgheab uşor înierbat, dincolo de care se pierde pe pantele înverzite ale Poienii Închise (1980 m alt.).

Urcînd prin poiană spre pereţii baraţi pe verticală de numeroase surplombe, găsim posibilitatea de a traversa către dreapta. La capǎtul traversării întîlnim o prispă de piatră, dispusă în diagonalǎ spre muchia ce delimitează către sud Peretele Marelui Grohotiş. La capătul de sus al acesteia şi aproape de muchia menţionatǎ întîlnim un horn îngust, ascuns privirii din Poiana Închisă. Deschiderea lui, orientată către sud-vest, este continuată în porţiunea finală cu un scoc înierbat care sfîrşeşte pe Creasta Sudică a Pietrei Craiului.

Trasee de legătură spre: Şaua Funduri, cu legătură pentru cabana Brusturet (traseul 8. B); Piscul Baciului, cu legătură pentru cabana Plaiul Foii, cabana Curmătura şi refugiul Grind (traseul 8. C).

28.D. Brîul de MijIoc

(Porţiunea dintre Peretele Marelui Grohotiş şi traseul turistic “La Lanţuri”)

Generalităţi. Zona de abrupt, străbătută de Brîul de Mijloc între Peretele Marelui Grohotiş şi traseul turistic “La Lanţuri”, este de o sălbăticie rar întîlnită. Puţinii drumeţi ce vin sǎ o cerceteze rămîn impresionaţi de frumuseţea şi varietatea peisajului, mult deosebită faţǎ de cealaltă porţiune a brîului (dinspre nord), desfăşurată între Padina lui Călineţ şi Piscul Baciului. Prin amenajarea cabanei Garofiţa Pietrei Craiului, la care se poate înnopta, marşul de apropiere spre Brîul de Mijloc se reduce la jumătate, ceea ce permite drumeţilor să întreprindǎ în viitor excursii în această zonă, fǎră teama de a fi prinşi de întuneric pe traseu.

Grad de dificultate: 2. A. Materiale: o coarda de 40 m, 2 pitoane şi 2 carabiniere pentru o eventualǎ retragere forţată. Traseul nu are puncte de trecere periculoase; nu este marcat, iar hăţaşul, care uneori trebuie căutat prin jnepeni, urcǎ şi coboară, trecînd de la o culme la alta. Durata pentru 3 echipieri (inclusiv coborîrea la cabana Plaiul Foii): 6 – 7 ore, De la cabana Plaiul Foii la baza traseului: 3½ ore. Pentru intrarea pe traseu, vezi artera indice 28.

Descrierea traseului. Din punctul de intrare semnalat în artera de bază urcăm prin grohotiş, ţinîndu-ne pe sub peretele vîrfului Lancea, ridicat în stînga noastră. După circa 20 minute de urcuş obositor, ajungem la baza Peretelui Central, unde, orientîndu-ne către stînga, urcăm pînă în şaua care delimitează vîrful Lancea de abruptul Pietrei Craiului. Din şaua amintită coborîm în firul principal al Padinei Lancii, vale care constituie calea de acces spre Poiana Închisă şi Creasta Sudică. Urcînd pe versantul opus al văii, ajungem pe linia de cumpǎnǎ care o desparte de Vîlcelul Secundar al Padinei Lăncii. Pentru a continua traseul Brîului de Mijloc, ne strecurăm în coborîre pe la baza Peretelui din Padina Lancii, înălţat în dreapta şi dispus în amfiteatru, depăşind şi talvegul Vîlcelului Secundar al Padinei Lăncii. În aceasta zonă sălbatică şi neumblată sînt stabilite cîteva trasee alpine mai puţin dificile, parcurse foarte rar de căţărători. Conduşi de hăţaşul brîului foarte subţiat, ajungem pe linia de cumpǎnă a muchiei următoare şi pătrundem în zona de obîrşie a văii Tămăşelului, ale cǎrei fire adîncite puternic în coasta muntelui le traversǎm. La sfîrşitul intervalului, brîul îşi schimbă înfǎţişarea, obligîndu-ne să urcăm susţinut pînă deasupra Umărului de jos al Pietrei Craiului, unde, la 1920 m alt., întîlnim traseul Dunăreanu.

Din punctul unde am întîlnit Traseul Dunǎreanu ne strecurăm pe sub Umărul de Mijloc, ridicat în dreapta, trecem pe lîngă o lespede cu înfăţişarea unui acoperiş de colibă, dincolo de care brîul se conturează tot mai bine. În aceasta zonă înaltă şi sălbatică, el este acoperit în bună parte de jnepeni, parcursul traversînd viroagele şi vîlcelele de obîrşie ale văii Bîrsa Tămaşului, unde uneori întîlnim ciopoare de capre negre. După aproape o oră de mers de la Umerii Pietrei Craiului ajungem pe terasa largă, asemănatoare unei grădini suspendate (1900 m alt.), unde brîul intersectează traseul turistic pe “La Lanţuri”. În acest loc, traseul nostru ia sfîrşit.

Trasee de legătură spre: cabana Plaiul Foii în coborîre (traseul 1. B, de la semnalarea în text a Brîului de Mijloc); Şaua Grindului, aproape de Piscul Baciului (vîrful La Om) în urcuş (traseul 1. A). Menţionăm că Brîul de Mijloc, continuat către nord, prezintǎ pînă în valea Şpirlea Superioară cîteva puncte mai dificile.

Pe poteca ….

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

In Valea Padina Lancii observam pietre numerotate … probabil un stiudiu al miscarii grohotisului.

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

Portiunile mai dificile sunt prevazute cu cabluri 😉

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

🙂

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

🙂

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

Chiar inainte de iesirea in Poiana Inchisa ne intersectam cu Braul de mijloc …

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

Poaina Inchisa este un loc …. absolut special!

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

In timp ce picotim, caprele curioase se apropie sa vada despre ce e vorba … 😛

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

Plecam mai departe pe Braul de Mijloc.

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

In zare …

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

Nu ne grabim, savuram fiecare moment …

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

Floare de Colt

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

Garofita Pietrei Craiului

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

Uaaaaa…

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

Ajunsi la lanturi …

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

Pe marcaj …

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

La oite!! 😛

Piatra Craiului - Padina Lancii - Braul de Mijloc - Lanturi

🙂

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.